Profiterasy

Reklama

Značka CZECH MADE pro modulární stavby Moduliving

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

17.02.2023

Je pro nás důležitá jak kvalita staveb, tak i samotný pocit našich klientů z celého procesu výstavby. Přišli jsme proto mimo jiné i s konceptem rostoucích domů, kdy je možné postavit menší dům a v průběhu dalších let ho postupně rozšiřovat o další moduly, dům tak roste společně se zákazníkem, říká v rozhovoru Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company, s. r. o., která se stala držitelem značky CZECH MADE na své modulární stavby Moduliving.


Můžete nám ve zkratce představit vaše modulární stavby?

Naše společnost se pohybuje na trhu stavebních firem zaměřených na výstavbu rodinných domů, rekreačních objektů, malých komerčních staveb a doplňkových staveb, přičemž zaměření společnosti je na výrobu modulárních staveb. V současné době je tato výstavba považována za alternativní řešení vůči klasické výstavbě, která je reprezentována stavbami z cihel, betonu a dřeva.

V oblasti alternativní výstavby patříme mezi uznávané výrobce s dobrými referencemi, a to hlavně díky kvalitě a proklientskému přístupu s důrazem na individuální péči o každého zákazníka. Od počátku, od založení společnosti, je kladen důraz na vysoký standard kvality použitých materiálů, řemeslného zpracování a sledování hlavního ukazatele hodnoty staveb, a to je poměr výkon/cena. V tomto ohledu patříme mezi společnosti s nejlepším poměrem na trhu. Mezi přidané hodnoty patří i skutečnost, že pro výrobu vybíráme bezúdržbové materiály a materiály s dlouhou životností. Silný důraz je také kladen na ekologický aspekt výstavby. Neustále sledujeme trendy ve vývoji stavebních materiálů a zodpovědně inovujeme stavby s ohledem na deklarovanou kvalitu.

Mezi nejvýznamnější inovace patří využití nanotechnologií jako izolantu na ochranu stavebních konstrukcí, což je inovace, která je svého druhu jediná v rámci evropského trhu. Naše stavby dosahují vysoké kvality, užitné hodnoty a neustále přinášejí prostor pro budoucí zvyšování kvality a implementaci inovativních řešení, která budoucí trh přinese.

Modulární stavby
ELETH company s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se výrobou modulárních staveb na klíč pod značkou Moduliving. Zdroj: moduliving.cz

Jste mladá firma. Co bylo impulzem k začátku vašeho podnikání?

Impulzem pro vznik společnosti byla vlastní potřeba bydlení, kdy jsme s rodinou měli v čerstvé paměti všechny strasti a trápení při rekonstrukci tradičního rodinného domu. Při mnohých vypjatých situacích jsme si říkali, kdyby nám tak někdo přivezl dům hotový, nebo kdybychom se probudili a ráno dům stál již plně hotový a vybavený. Tato přání se zároveň stala nosnou myšlenkou naší společnosti, kdy našim zákazníkům vozíme domy již hotové, včetně vybavení, a na zákaznících zbývá již jen se nastěhovat. Celým procesem výstavby naše zákazníky provázíme tak, aby výstavba domu byla radostnou událostí, na kterou budou s láskou vzpomínat.

Vnímáte současný stav na trhu nemovitostí jako příležitost pro dostupné bydlení, které nabízíte?

Ona dostupnost našeho bydlení vychází ze samotného principu výstavby, kdy celý proces výroby domu probíhá na jednom místě, ve výrobní hale, kde nejsme ovlivněni počasím, máme snazší logistiku a samotná výstavba je rychlejší, přesnější a snazší. Zaměstnanci naší společnosti tak ke své práci mají dostatečný komfort, který se následně promítá do efektivity výroby.

Samozřejmě dostupnost bydlení je jeden z klíčových faktorů, který může pomoci mnoha lidem k smysluplnému bydlení. Vnímáme, že současná situace posledních dvou let výrazně znemožnila především mladým lidem potřebu vlastního bydlení realizovat. Přišli jsme proto mimo jiné i s konceptem rostoucích domů – je možné postavit menší dům a v průběhu dalších let ho postupně rozšiřovat o další moduly tak, jak bude růst potřeba rodiny po větším. Není tak nutné investovat zbytečně vysoké částky do bydlení o větší ploše v očekávání potřeby většího bydlení v budoucnu. Dům roste společně se zákazníkem. Stejná filozofie je pak přenesena i na ostatní stavby v naší nabídce, což jsou rekreační objekty, garáže, letní kuchyně, sklady, pergoly atd.

Modulární stavby
Obývací pokoj s kuchyní. Zdroj: moduliving.cz

V čem se odlišujete od konkurence?

Tato otázka se dá rozdělit do dvou částí.

Naší konkurencí (nerad používám slovo konkurence, proto ho nahraďme slovy kolegové z trhu) jsou v prvé řadě firmy zabývající se klasickou výstavbou, mezi něž zahrnujeme všechny stavební systémy, při kterých probíhá výstavba na pozemku klienta, a v druhé řadě pak jsou to všechny firmy, které využívají mobilní způsob instalace domů.

V rámci porovnání naší společnosti s kolegy, kteří staví klasicky, se odlišujeme především v samotné filozofii: jak jsem už zmínil, naší hlavní výhodou je, že přivezeme dům hotový. Přesněji řečeno, na pozemku klienta během několika hodin či málo dnů dům spojíme do výsledného celku. Další výhodou je rychlost výstavby, kdy jsme zhruba o 30 až 50 % rychlejší než klasická stavba. V neposlední řadě je již zmíněná dostupnost bydlení, když jsme mnohdy až o 50% levnější než klasické stavby. Další výhodou jsou nižší náklady na připravenost pozemku, kdy naše stavby umisťujeme na betonové pásy či betonové patky, to je výrazně nižší investice než v případě klasických staveb, které se staví na základové desky.

Pokud do porovnání přidáme i kolegy, kteří staví mobilní stavby, pak se odlišujeme především inovativními prvky, které jsou pro kvalitu našich staveb klíčové. Naše stavby interně nazýváme hybridním modulárním systémem, kdy používáme to nejlepší z klasických staveb v kombinaci s nejlepším mobilním systémem. Do našeho portfolia komponentů nedlouho také patří i využití nanotechnologií pro úsporu energií, vyšší pevnost stavby a izolaci staveb. V tomto směru jsme v současné době jediní, kdo tyto technologie využívá.

Poslední výhodou je náš přístup ke klientům a k samotným stavbám. Jsme výrazně proklientsky zaměření a je pro nás důležitá jak kvalita staveb, tak i samotný pocit našich klientů z celého procesu výstavby.

Modulární stavby
Modulární stavby společnosti Moduliving. Zdroj: moduliving.cz

Co modulární stavby Moduliving a inovace?

Jak jsem už zmínil, přístup k inovacím je jednou z našich zásadních výhod na trhu. Díky našim dodavatelům a spolupráci s mnoha společnostmi zabývajícími se moderními technologiemi jsme schopni stavět domy a stavby v prvotřídní kvalitě. Dalším důležitým faktorem v procesu inovací je kvalitní zpětná vazba od našich zákazníků a informace získávané z trhu, díky kterým jsme schopni inovativní prvky přenášet i do samostatného procesu výroby. Příkladem jsou speciálně vytvořené komponenty pouze pro naši společnost.

Chtěl bych tímto poděkovat především našim dodavatelům, kteří našim přáním naslouchají a díky nimž jsme schopni stále posouvat kvalitu našich staveb. Další inovace týkající se designu našich staveb jsou v plánu pro rok 2023. A plánujeme mechanizované stavby, což je princip stavby určený pro převoz na delší vzdálenosti, kdy do ceny domu již může výrazně zasáhnout cena dopravy.

Modulární stavby
Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company, s. r. o. Zdroj: moduliving.cz

Může si zákazník zvolit u vašich staveb jedinečné prvky finálního řešení, a které to případně jsou?

V duchu „náš zákazník, náš pán“ je samozřejmostí promítnutí individuálních přání a potřeb našich klientů do jejich staveb. Velmi rádi s klienty tvoříme design, logiku staveb, vybavení a tak dále. Pro příklad, takovými prvky mohou být kuchyňské linky, koupelny, podlahy, barvy fasád i interiéru, velikosti oken, dveře… Jedinou naší podmínkou je, i v případě individuálního výběru jednotlivých prvků zachovat kvalitu použitých komponentů či konstrukčního řešení. I naše stavby mají své limity, které musíme zákazníkům sdělit, aby měli jistotu, že dům bude především kvalitní. Naším vodítkem při tvorbě nabídek klientům je poměr kvalita/cena/design, jednoduše řečeno chceme pro klienty to nejlepší a nejhezčí za co možná nejrozumnější peníze.

Více v článku Modulární domy – alternativní bydlení, které se stává standardem

Vaše modulární stavby nově získaly značku kvality CZECH MADE. Je pro vás kvalita zásadní a v čem jsou specificky právě vaše stavby opravdu kvalitní?

Pro nás je kvalita prioritou číslo jedna. Jsme zastánci teorie, že kvalita a doporučení zákazníků jsou nejlepší vizitkou a reklamou firmy. Nejsme marketingově silná společnost, ale sázíme na pevné základy, a to je pro nás vždy spokojený zákazník.

Domy v prvních letech mnohdy vypadají všechny krásně, jsou také nové, my ale koukáme dál, jak kvalitní dům bude i za deset a více let. Tímto pohledem rozhodujeme o použitých materiálech a postupech. Důkladný výběr dodavatelů, komponentů a soustavný fokus na kvalitní řemeslnou práci našich zaměstnanců je mix, který nám pomáhá dodržet vysoký standard kvality a zároveň pevné základy naší společnosti. Kvalitní bude dům pouze tehdy, když každá součást stavby bude zodpovědně vybrána a kvalitně instalována. V kombinaci s inovativními prvky je výsledný produkt v nejvyšší možné kvalitě.

V rámci hodnocení kvality, kterým jste museli úspěšně projít k získání značky CZECH MADE, jste dosáhli vynikajících výsledků v hodnocení spokojenosti zákazníků. Jak o své zákazníky pečujete?

Já sám mám rád, když je o mne dobře postaráno, ať je to například v autoservisu, prodejně elektro nebo třeba „jen“ v pekárně. Vždy se rád vracím tam, kde se cítím jako zákazník vítaný.

Stejný princip tak na oplátku uplatňujeme i v naší společnosti. Zákazník je pro nás klíčovou osobou firmy, uvědomujeme si, že klienti investují statisíce či miliony, mnohdy utratí celoživotní úspory nebo celý život budou splácet úvěr, proto je naší povinností přistupovat ke klientům zodpovědně a každý zaměstnanec společnosti musí mít toto na paměti.

Uvědomujeme si také, že domov či chata jsou místa, kde stráví člověk většinu svého života, zde zažije radostné i smutné okamžiky, domov je nedílnou součástí života. A nám je ctí a radostí, že takto můžeme přispět ke spokojenému životu našich zákazníků. Pokud převedu tuto myšlenku do konkrétní situace, pak důležitým aspektem spolupráce se zákazníkem je vzájemná důvěra obou stran, proto se každý zákazník detailně seznámí s procesem výroby a s použitými materiály a může s námi strávit nějaký čas, aby se mohl rozhodnout, zda nám může svěřit tak zodpovědný úkol, jako postavit například rodinný dům.

Chystáte nějakou novinku, kterou byste mohli prozradit? Jaké máte plány do budoucna?

Naše plány jsou v podstatě od počátku firmy stále stejné: tvořit pro naše klienty kvalitní a hezké domovy, reagovat na vývoj trhu a pokračovat v inovacích. Vývoj firmy je nekončící příběh a naše společnost je připravena na nové výzvy s cílem naplnit naše společné vize.

- PR článek - 

Článek byl zobrazen 1868 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

Další články na téma Montované domy

Výhody montovaného domu

Výhody montovaného domu

Stavbou montovaných dřevěných domů se v současné době zabývá na českém trhu mnoho firem a jejich počet neustále narůstá. Ideální spojení nastává, pokud je montovaný dům spojen také s nízkou spotřebou energie. V následujícím článku si představíme základní charakteristiky domů.

 
Montované domy úspěšně bojují s předsudky

Montované domy úspěšně bojují s předsudky

Vzhledem k rychlosti výstavby byly montované domy vždy považovány za provizorní stavby. Jelikož je u nás běžné, že v jednom domě prožije své životy hned několik generací, nevzbuzoval tento typ staveb zrovna sympatie. Stejně tak pojem montované domy vyvolával pocit, že jde o stavby s nedostatečnou tepelnou a zvukovou izolací i akumulačními vlastnostmi. Dnes je však všechno jinak – montovaný dům není žádná unimobuňka, ale plnohodnotné bydlení, navíc mnohdy z kategorie pasivních domů.

 
Rodinný dům Rhodos – levná dřevostavba pro 3 až 4 člennou rodinu

Rodinný dům Rhodos – levná dřevostavba pro 3 až 4 člennou rodinu

Trend v oblasti výstavby rodinných domů hovoří jasně – roste obliba bungalovů. Jedním z oblíbených přízemních rodinných domů pro 3-4 člennou rodinu je právě dům Rhodos, který si můžete nechat postavit na klíč na cenu přibližně 2 100 000 korun.

 
Systém K-KONTROL® – řešení pro váš pasivní dům

Systém K-KONTROL® – řešení pro váš pasivní dům

Také chcete žít v domě s minimálními provozními náklady, který uspokojuje i ty největší nároky na kvalitu vnitřního prostředí? Nechte si postavit pasivní dům ze stavebního systému K-KONTROL®. Společnost CZECH PAN s. r. o., která K-KONTROL® vyrábí a dodává, pro vás připravila několik projektů pasivních domů a v současné době dokončuje přípravy na realizaci dvou z nich východně od Prahy v lokalitě Starý Vestec.

 
Jak se staví dům s firmou LOGOS D+J, s.r.o.

Jak se staví dům s firmou LOGOS D+J, s.r.o.

Úspora energie, nižší spotřeba tepla na vytápění, nízká cena na vybudování, ekologické materiály, kvalitní tepelná izolace, rychlost výstavby, variabilita vnitřního uspořádání. O čem je řeč? O dřevostavbách, nízkoenergetických domech LOGOS, které po celé naší republice realizuje rodinná firma z Křižanova na Vysočině.

 
Bydlení v dřevostavbě – návštěva v rodinném domě na Bruntálsku

Bydlení v dřevostavbě – návštěva v rodinném domě na Bruntálsku

Tentokrát jsme navštívili pana Pavla, který žije již šest let i se svou pětičlennou rodinou v rodinném domě na Bruntálsku. Jak se jim bydlí v typové dřevostavbě uprostřed přírody?

 
Návštěva v řadovém domě RD Rýmařov v Doubravicích

Návštěva v řadovém domě RD Rýmařov v Doubravicích

Když Ivana a Martin hledali nové bydlení, byla pro ně hlavním kritériem dobrá dopravní dostupnost do města, ideálně MHD. Při rozhodování uvažovali i o větším bytu s terasou. Nakonec jim padl do oka vzorový dům v Doubravicích, okrajové části města Pardubic, který byl právě na prodej.

 
Stále žádaný rodinný dům FORTUNA

Stále žádaný rodinný dům FORTUNA

To, že tento typový dům firmy Hoffmann budoucím obyvatelům přináší štěstí a zajišťuje nadstandardní komfort bydlení dokládá již více než 250 realizovaných dodávek stavebního systému VELOX a zejména pozitivní zkušenosti zákazníků s bydlením v tomto době.

 

Zpět na předchozí stránku

Energy domy Partner sekce

Reklama

Náš tip

DĚTSKÉ ROUSTOUCÍ ŽIDLE A STOLY MAYER

Kvalitní židle a stoly značky MAYER do dětského pokoje pro vaše školáky. Široký výběr rostoucích židlí a rostoucích stolů v různých barevných variantách a s mnoha doplňky. Odolné potahy Aquaclean s jednoduchou údržbou.

 

KUCHYŇSKÝ ROBOT SOGO

Multifunkční smart kuchyňský robot SOGO SS-14565 je skvělý pomocník do kuchyně a zastane práci mnoha klasických domácích spotřebičů - funguje jako mixér, strouhač, sekáček, mlýnek na maso, parní hrnec, polévkovar, šlehač či hnětač těsta. 

 

LEVNÉ PLECHOVÉ ZAHRADNÍ DOMKY

Montované plechové zahradní domky, garáže a sklady za skvělé ceny - různé rozměry, barvy a způsoby provedení.

 

PLASTOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY Z „TRAPLASTU“

Hlavní výhodou vyvýšených záhonů je právě jejich výška. Při sázení, okopávání, trhání plevele nebo sklizni se nemusíte ohýbat, dřepět nebo dokonce klečet, protože rostliny máte přímo pod rukama. Vyvýšený záhon v několika provedeních.

 

ŠIKMÉ EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE

Šikmá okna jsou jedinečný a krásný doplněk. S šikmými venkovními žaluziemi se navíc nebude interiér přehřívat.

 

Uzavřený sprchových box do koupelny

Akce! České sprchové boxy za skvělé ceny. Sprchový, masážní, nebo s parní saunou? Vyberte si z široké nabídky firmy ARTTEC s.r.o., která sprchový box vyrobí dle požadavků a namontuje, se zárukou 6 let.

 

Reklama

Reklama

Firmy z oboru

VELOX - HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim

Pasivní i nízkoenergetické domy systémem VELOX. Dodávka systému VELOX na víc než 2000 staveb. Vlastní katalog typových domů i individuální projekty.

HK-DŘESTAV - DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

Kvalitní nízkoenergetické rodinné domy ze dřeva, montované domy, chaty a další stavby. Stavíme po celé ČR.

ENERGY DOMY - MODERNÍ DOMY Z DURISOLU

Zateplené tvárnice DURISOL mají řadu předností. Domy stavěné z tohoto systému jsou navíc moderní, promyšlené do posledního detailu a krásné.

Nejčtenější z této rubriky

Ploty pro firmy aneb jak mít firmu ještě hezčí

Ploty pro firmy aneb jak mít firmu ještě hezčí

Exteriér vaší společnosti působí omšelým dojmem? Cítíte, že potřebuje změnu? A už jste přemýšleli o plotu? Ploty můžou plnit nejen funkci ochrannou, ale také estetickou. Stačí si jen vybrat ten správný typ a dům i pozemky vaší společnosti v momentě získají novou tvář.

 

Bezúdržbové ploty - plast, hliník nebo beton nepotřebují vaší péči

Bezúdržbové ploty - plast, hliník nebo beton nepotřebují vaší péči

Chystáte se oplotit dům či zahradu? Chcete ve volném čase více lenošit a nestarat se o životnost plotu? Pak jsou bezúdržbové ploty tím pravým řešením pro vás. Ať už si vyberete kompozitní, plastové či betonové, jejich životnost je garantována bez zásahu lidské ruky. Stačí je občas umýt a jsou jako nové.

 

Rodinný dům 4+kk do 2 milionů včetně základové desky a dopravy

Rodinný dům 4+kk do 2 milionů včetně základové desky a dopravy

Stavební firma HP doma přišla po mnohaleté zkušenosti s výstavbou nízkoenergetických domů s konceptem, který nadchl především investory. Bungalov HP90 s dispozicí 4+kk je navržen tak, aby splňoval požadavky na pohodlné bydlení 4 členné rodiny.

 

Co obnáší bydlení v mobilheimu aneb mobilní dům místo chaty

Co obnáší bydlení v mobilheimu aneb mobilní dům místo chaty

Mobilheim, někdy označovaný jako mobilhome, je stručně řečeno druh bydlení, jenž umožňuje cestování z místa na místo. Tzv. mobilní domy se začaly rozmáhat již v 70. letech 20. století ve Spojených státech amerických, kdy se lidé museli často stěhovat za prací. V prvopočátcích se jednalo o obyčejné karavany s jednou obytnou místností. Postupem času se jejich velikost začala výrazně zvětšovat a vznikaly vícepokojové mobilní domy, jak je známe dnes.

 

Kontejnerový dům - světový trend v bydlení!

Kontejnerový dům - světový trend v bydlení!

Plechové kontejnery používané pro přepravu nákladu jako váš moderní byt? Ale kdo by chtěl bydlet dobrovolně v kontejneru? Možná vy. Kontejnerový dům může nejprve znít trochu jako špatný vtip, ale je to opravdu jedna z možností, jak si zařídit nové a stylové bydlení. Nakonec váš dům po troše úprav nemusí vůbec jako kontejner vypadat.

 

Septik, jímka, žumpa nebo ČOV - jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Septik, jímka, žumpa nebo ČOV - jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Když k našemu domu, chatě či chalupě nedosahuje kanalizace, musíme vymyslet náhradní řešení, jak naložit s odpadními vodami. Nabízí se možnost vybudování septiku, jímky nebo čistírny odpadních vod. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a který způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější? Jednoznačná odpověď na tuto otázku bohužel neexistuje.

 

Dřevěné ploty

Dřevěné ploty

Ploty stavějí lidé už odedávna – jakmile začali „vlastnit“ půdu, přišla potřeba svůj majetek ohradit, ať už z jakýchkoliv pohnutek. I dnes je zvykem své pozemky oplocovat. Plot může mít více funkcí – pouhé symbolické vyznačení pozemku, ochranu před vstupem zvířat či lidí, ochranu soukromí před zvědavými zraky…

 

Tipy na domovní čísla – materiály, netradiční nápady do města i na venkov

Tipy na domovní čísla – materiály, netradiční nápady do města i na venkov

Přemýšlíte, jakým způsobem realizovat vaše domovní číslo? Rádi byste nějaké netradiční a originální řešení? Máte rádi klasiku anebo spíše upřednostňujete dobře viditelné označení domu za každé denní i noční doby? Pak nahlédněte do našeho dnešního výběru, v kterém máme pro každého něco.

 

Další z této rubriky

Moderní architektura ve světě XIV. - Alexandrijská knihovna

Moderní architektura ve světě XIV. - Alexandrijská knihovna

Na místě někdejšího majáku na ostrově Faru, který byl jedním z původních sedmi divů světa, a nedaleko místa, kde stála slavná starověká Alexandrijská knihovna, vyrostla na přelomu tisíciletí její moderní nástupkyně, jež má být prostředníkem mezi západním a východním světem.

 

Vlastní dům? Jediné správné řešení, říká Ladislav

Vlastní dům? Jediné správné řešení, říká Ladislav

Dům na venkově, nebo snad byt v západočeské metropoli? Tahle úvaha se honila hlavou pětadvacetiletého plzeňského manažera Ladislava, který se před necelým rokem rozhodl osamostatnit od rodičů a pořídit si vlastní bydlení.

 

Financování stavby rodinného domu

Financování stavby rodinného domu

Stavba vlastního rodinného domu je velmi nákladná záležitost a většina z nás ji pravděpodobně nebude financovat pouze z úspor, ale využije některý z produktů hypotečních bank či stavebních spořitelen. Na co bychom se měli při vyřizování úvěru připravit?

 

Dny otevřených dveří ve více než 80 pasivních domech pro celé ČR

Dny otevřených dveří ve více než 80 pasivních domech pro celé ČR

Chtěli byste vidět, jak se žije majitelům v jejich pasivních domech? Jak vypadá pasivní bytový dům nebo pasivní škola? O tomto víkendu budete mít přiležitost. Koná se totiž 11. ročník mezinárodních Dní otevřených pasivních domů.

 

Stavebnice ze dřeva

Stavebnice ze dřeva

V některých částech světa - v Austrálii nebo v Severní Americe - už dřevostavby vytlačily zděné domy. Zatímco pro stavebníky představují levné a rychlé stavění, odborníci v nich vidí především nízkoenergetické stavby.

 

Moderní architektura I. – Tančící dům

Moderní architektura I. – Tančící dům

Kdo by neznal Tančící dům, snad nejznámější budovu moderní architektury v Praze. Víte však o této stavbě něco více, třeba co znázorňuje a kdo je jejím autorem?

 

Dřevostavby na klíč a projekt rodinného domu zdarma

Dřevostavby na klíč a projekt rodinného domu zdarma

Stavba rodinného domu je zásadní událost v životě každého stavebníka a provází ji mnoho klíčových rozhodnutí počínaje výběrem technologie a způsobu výstavby a následným výběrem té správné stavební firmy. Pokud jste si vybrali dřevostavbu, máme pro vás zajímavé řešení.

 

Jak zabezpečit obydlí před odjezdem na dovolenou

Jak zabezpečit obydlí před odjezdem na dovolenou

Prázdniny jsou tady a s nimi i nárůst počtu zlodějů, kteří si už mnou ruce nad množstvím na několik dnů až týdnů opuštěných bytů a domků. Jak se před nechtěnou a nevítanou návštěvou chránit a jaká preventivní opatření před odjezdem na dovolenou učinit?

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.