Reklama

Značka CZECH MADE pro modulární stavby Moduliving

Poslat upozornění na tento článek emailem Vytisknout článek

17.02.2023

Je pro nás důležitá jak kvalita staveb, tak i samotný pocit našich klientů z celého procesu výstavby. Přišli jsme proto mimo jiné i s konceptem rostoucích domů, kdy je možné postavit menší dům a v průběhu dalších let ho postupně rozšiřovat o další moduly, dům tak roste společně se zákazníkem, říká v rozhovoru Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company, s. r. o., která se stala držitelem značky CZECH MADE na své modulární stavby Moduliving.


Můžete nám ve zkratce představit vaše modulární stavby?

Naše společnost se pohybuje na trhu stavebních firem zaměřených na výstavbu rodinných domů, rekreačních objektů, malých komerčních staveb a doplňkových staveb, přičemž zaměření společnosti je na výrobu modulárních staveb. V současné době je tato výstavba považována za alternativní řešení vůči klasické výstavbě, která je reprezentována stavbami z cihel, betonu a dřeva.

V oblasti alternativní výstavby patříme mezi uznávané výrobce s dobrými referencemi, a to hlavně díky kvalitě a proklientskému přístupu s důrazem na individuální péči o každého zákazníka. Od počátku, od založení společnosti, je kladen důraz na vysoký standard kvality použitých materiálů, řemeslného zpracování a sledování hlavního ukazatele hodnoty staveb, a to je poměr výkon/cena. V tomto ohledu patříme mezi společnosti s nejlepším poměrem na trhu. Mezi přidané hodnoty patří i skutečnost, že pro výrobu vybíráme bezúdržbové materiály a materiály s dlouhou životností. Silný důraz je také kladen na ekologický aspekt výstavby. Neustále sledujeme trendy ve vývoji stavebních materiálů a zodpovědně inovujeme stavby s ohledem na deklarovanou kvalitu.

Mezi nejvýznamnější inovace patří využití nanotechnologií jako izolantu na ochranu stavebních konstrukcí, což je inovace, která je svého druhu jediná v rámci evropského trhu. Naše stavby dosahují vysoké kvality, užitné hodnoty a neustále přinášejí prostor pro budoucí zvyšování kvality a implementaci inovativních řešení, která budoucí trh přinese.

Modulární stavby
ELETH company s.r.o. je česká rodinná firma zabývající se výrobou modulárních staveb na klíč pod značkou Moduliving. Zdroj: moduliving.cz

Jste mladá firma. Co bylo impulzem k začátku vašeho podnikání?

Impulzem pro vznik společnosti byla vlastní potřeba bydlení, kdy jsme s rodinou měli v čerstvé paměti všechny strasti a trápení při rekonstrukci tradičního rodinného domu. Při mnohých vypjatých situacích jsme si říkali, kdyby nám tak někdo přivezl dům hotový, nebo kdybychom se probudili a ráno dům stál již plně hotový a vybavený. Tato přání se zároveň stala nosnou myšlenkou naší společnosti, kdy našim zákazníkům vozíme domy již hotové, včetně vybavení, a na zákaznících zbývá již jen se nastěhovat. Celým procesem výstavby naše zákazníky provázíme tak, aby výstavba domu byla radostnou událostí, na kterou budou s láskou vzpomínat.

Vnímáte současný stav na trhu nemovitostí jako příležitost pro dostupné bydlení, které nabízíte?

Ona dostupnost našeho bydlení vychází ze samotného principu výstavby, kdy celý proces výroby domu probíhá na jednom místě, ve výrobní hale, kde nejsme ovlivněni počasím, máme snazší logistiku a samotná výstavba je rychlejší, přesnější a snazší. Zaměstnanci naší společnosti tak ke své práci mají dostatečný komfort, který se následně promítá do efektivity výroby.

Samozřejmě dostupnost bydlení je jeden z klíčových faktorů, který může pomoci mnoha lidem k smysluplnému bydlení. Vnímáme, že současná situace posledních dvou let výrazně znemožnila především mladým lidem potřebu vlastního bydlení realizovat. Přišli jsme proto mimo jiné i s konceptem rostoucích domů – je možné postavit menší dům a v průběhu dalších let ho postupně rozšiřovat o další moduly tak, jak bude růst potřeba rodiny po větším. Není tak nutné investovat zbytečně vysoké částky do bydlení o větší ploše v očekávání potřeby většího bydlení v budoucnu. Dům roste společně se zákazníkem. Stejná filozofie je pak přenesena i na ostatní stavby v naší nabídce, což jsou rekreační objekty, garáže, letní kuchyně, sklady, pergoly atd.

Modulární stavby
Obývací pokoj s kuchyní. Zdroj: moduliving.cz

V čem se odlišujete od konkurence?

Tato otázka se dá rozdělit do dvou částí.

Naší konkurencí (nerad používám slovo konkurence, proto ho nahraďme slovy kolegové z trhu) jsou v prvé řadě firmy zabývající se klasickou výstavbou, mezi něž zahrnujeme všechny stavební systémy, při kterých probíhá výstavba na pozemku klienta, a v druhé řadě pak jsou to všechny firmy, které využívají mobilní způsob instalace domů.

V rámci porovnání naší společnosti s kolegy, kteří staví klasicky, se odlišujeme především v samotné filozofii: jak jsem už zmínil, naší hlavní výhodou je, že přivezeme dům hotový. Přesněji řečeno, na pozemku klienta během několika hodin či málo dnů dům spojíme do výsledného celku. Další výhodou je rychlost výstavby, kdy jsme zhruba o 30 až 50 % rychlejší než klasická stavba. V neposlední řadě je již zmíněná dostupnost bydlení, když jsme mnohdy až o 50% levnější než klasické stavby. Další výhodou jsou nižší náklady na připravenost pozemku, kdy naše stavby umisťujeme na betonové pásy či betonové patky, to je výrazně nižší investice než v případě klasických staveb, které se staví na základové desky.

Pokud do porovnání přidáme i kolegy, kteří staví mobilní stavby, pak se odlišujeme především inovativními prvky, které jsou pro kvalitu našich staveb klíčové. Naše stavby interně nazýváme hybridním modulárním systémem, kdy používáme to nejlepší z klasických staveb v kombinaci s nejlepším mobilním systémem. Do našeho portfolia komponentů nedlouho také patří i využití nanotechnologií pro úsporu energií, vyšší pevnost stavby a izolaci staveb. V tomto směru jsme v současné době jediní, kdo tyto technologie využívá.

Poslední výhodou je náš přístup ke klientům a k samotným stavbám. Jsme výrazně proklientsky zaměření a je pro nás důležitá jak kvalita staveb, tak i samotný pocit našich klientů z celého procesu výstavby.

Modulární stavby
Modulární stavby společnosti Moduliving. Zdroj: moduliving.cz

Co modulární stavby Moduliving a inovace?

Jak jsem už zmínil, přístup k inovacím je jednou z našich zásadních výhod na trhu. Díky našim dodavatelům a spolupráci s mnoha společnostmi zabývajícími se moderními technologiemi jsme schopni stavět domy a stavby v prvotřídní kvalitě. Dalším důležitým faktorem v procesu inovací je kvalitní zpětná vazba od našich zákazníků a informace získávané z trhu, díky kterým jsme schopni inovativní prvky přenášet i do samostatného procesu výroby. Příkladem jsou speciálně vytvořené komponenty pouze pro naši společnost.

Chtěl bych tímto poděkovat především našim dodavatelům, kteří našim přáním naslouchají a díky nimž jsme schopni stále posouvat kvalitu našich staveb. Další inovace týkající se designu našich staveb jsou v plánu pro rok 2023. A plánujeme mechanizované stavby, což je princip stavby určený pro převoz na delší vzdálenosti, kdy do ceny domu již může výrazně zasáhnout cena dopravy.

Modulární stavby
Tomáš Litavský, jednatel společnosti ELETH company, s. r. o. Zdroj: moduliving.cz

Může si zákazník zvolit u vašich staveb jedinečné prvky finálního řešení, a které to případně jsou?

V duchu „náš zákazník, náš pán“ je samozřejmostí promítnutí individuálních přání a potřeb našich klientů do jejich staveb. Velmi rádi s klienty tvoříme design, logiku staveb, vybavení a tak dále. Pro příklad, takovými prvky mohou být kuchyňské linky, koupelny, podlahy, barvy fasád i interiéru, velikosti oken, dveře… Jedinou naší podmínkou je, i v případě individuálního výběru jednotlivých prvků zachovat kvalitu použitých komponentů či konstrukčního řešení. I naše stavby mají své limity, které musíme zákazníkům sdělit, aby měli jistotu, že dům bude především kvalitní. Naším vodítkem při tvorbě nabídek klientům je poměr kvalita/cena/design, jednoduše řečeno chceme pro klienty to nejlepší a nejhezčí za co možná nejrozumnější peníze.

Více v článku Modulární domy – alternativní bydlení, které se stává standardem

Vaše modulární stavby nově získaly značku kvality CZECH MADE. Je pro vás kvalita zásadní a v čem jsou specificky právě vaše stavby opravdu kvalitní?

Pro nás je kvalita prioritou číslo jedna. Jsme zastánci teorie, že kvalita a doporučení zákazníků jsou nejlepší vizitkou a reklamou firmy. Nejsme marketingově silná společnost, ale sázíme na pevné základy, a to je pro nás vždy spokojený zákazník.

Domy v prvních letech mnohdy vypadají všechny krásně, jsou také nové, my ale koukáme dál, jak kvalitní dům bude i za deset a více let. Tímto pohledem rozhodujeme o použitých materiálech a postupech. Důkladný výběr dodavatelů, komponentů a soustavný fokus na kvalitní řemeslnou práci našich zaměstnanců je mix, který nám pomáhá dodržet vysoký standard kvality a zároveň pevné základy naší společnosti. Kvalitní bude dům pouze tehdy, když každá součást stavby bude zodpovědně vybrána a kvalitně instalována. V kombinaci s inovativními prvky je výsledný produkt v nejvyšší možné kvalitě.

V rámci hodnocení kvality, kterým jste museli úspěšně projít k získání značky CZECH MADE, jste dosáhli vynikajících výsledků v hodnocení spokojenosti zákazníků. Jak o své zákazníky pečujete?

Já sám mám rád, když je o mne dobře postaráno, ať je to například v autoservisu, prodejně elektro nebo třeba „jen“ v pekárně. Vždy se rád vracím tam, kde se cítím jako zákazník vítaný.

Stejný princip tak na oplátku uplatňujeme i v naší společnosti. Zákazník je pro nás klíčovou osobou firmy, uvědomujeme si, že klienti investují statisíce či miliony, mnohdy utratí celoživotní úspory nebo celý život budou splácet úvěr, proto je naší povinností přistupovat ke klientům zodpovědně a každý zaměstnanec společnosti musí mít toto na paměti.

Uvědomujeme si také, že domov či chata jsou místa, kde stráví člověk většinu svého života, zde zažije radostné i smutné okamžiky, domov je nedílnou součástí života. A nám je ctí a radostí, že takto můžeme přispět ke spokojenému životu našich zákazníků. Pokud převedu tuto myšlenku do konkrétní situace, pak důležitým aspektem spolupráce se zákazníkem je vzájemná důvěra obou stran, proto se každý zákazník detailně seznámí s procesem výroby a s použitými materiály a může s námi strávit nějaký čas, aby se mohl rozhodnout, zda nám může svěřit tak zodpovědný úkol, jako postavit například rodinný dům.

Chystáte nějakou novinku, kterou byste mohli prozradit? Jaké máte plány do budoucna?

Naše plány jsou v podstatě od počátku firmy stále stejné: tvořit pro naše klienty kvalitní a hezké domovy, reagovat na vývoj trhu a pokračovat v inovacích. Vývoj firmy je nekončící příběh a naše společnost je připravena na nové výzvy s cílem naplnit naše společné vize.

- PR článek - 

Článek byl zobrazen 505 krát.

Diskuze k článku

Přidat příspěvěk

Nenalezen žádný záznam

Kontextová reklama

 • Nábytek ENO - nábytek, postele a sedací soupravy on-line

  Internetový obchod nabytek-eno.cz vám nabízí širokou nabídku nábytku sedacího, nábytku do obývacího pokoje, dětského nábytku, ložnicového nábytku, nábytku do kuchyně a jídelny, rustikálního nábytku, kancelářského nábytku a zahradního nábytku. 1200 m2 výstavní a prodejní plochy, vlastní doprava.
 • Vytvořte si krásnou a moderní koupelnu s vybavením značky ARTTEC – jarní sleva 10 % na vše

  Kvalitní koupelnové a relaxační zařízení, nejen pro očistu těla, ale i mysli. již více jak 25 let se zabýváme výrobou a prodejem sanitárního zařízení. Vyrobíme na míru masážní vanu, sprchové dveře do niky i sprchový kout či parní box. Montujeme po celé ČR.
 • Kvalitní nábytek české výroby

  Moderní český nábytek za rozumnou cenu - kuchyně, obývací pokoje, ložnice, dětské pokoje, předsíně, kanceláře. Vybavte si celý dům v jednom stylu. Nábytek MONARC - nábytek s tradicí od roku 1991.
 • Tepelná čerpadla Mach – Chameleon

  Vysoce výkonná česká tepelná čerpadla Mach Chameleon. Servis a vzdálená správa přímo od výrobce s dlouholetou tradicí. Vývoj, výroba, instalace a servis tepelných čerpadel.
 • Schody na zakázku od českého výrobce

  Trepp-art vám nabízí dřevěné a ocelové schody a schodiště na zakázku. Máme za sebou téměř 20 let zkušeností a tisíce realizací po celé Evropě. Digitální zaměření po celé ČR je zdarma.

Další články na téma Montované domy

Návštěva v řadovém domě RD Rýmařov v Doubravicích

Návštěva v řadovém domě RD Rýmařov v Doubravicích

Když Ivana a Martin hledali nové bydlení, byla pro ně hlavním kritériem dobrá dopravní dostupnost do města, ideálně MHD. Při rozhodování uvažovali i o větším bytu s terasou. Nakonec jim padl do oka vzorový dům v Doubravicích, okrajové části města Pardubic, který byl právě na prodej.

 
Dřevostavba postavená za 4 měsíce

Dřevostavba postavená za 4 měsíce

Právě rychlost výstavby patří mezi největší přednosti dřevostaveb. Většina stavebníků chce bydlet rychle, protože příliš dlouhá výstavba stojí spoustu času, nervů a také peněz. Dřevostavby však mají i další výhody, které ocení zejména vyznavači ekologického a zdravého bydlení.

 
Dřevostavby na klíč a projekt rodinného domu zdarma

Dřevostavby na klíč a projekt rodinného domu zdarma

Stavba rodinného domu je zásadní událost v životě každého stavebníka a provází ji mnoho klíčových rozhodnutí počínaje výběrem technologie a způsobu výstavby a následným výběrem té správné stavební firmy. Pokud jste si vybrali dřevostavbu, máme pro vás zajímavé řešení.

 
Stále žádaný rodinný dům FORTUNA

Stále žádaný rodinný dům FORTUNA

To, že tento typový dům firmy Hoffmann budoucím obyvatelům přináší štěstí a zajišťuje nadstandardní komfort bydlení dokládá již více než 250 realizovaných dodávek stavebního systému VELOX a zejména pozitivní zkušenosti zákazníků s bydlením v tomto době.

 
Od léta je otevřen první vzorový pasivní bungalov ELK

Od léta je otevřen první vzorový pasivní bungalov ELK

Nabídku sortimentu pasivních domů ELK brzy rozšíří i na českém trhu nový pasivní bungalov ELK 146. Jeho exteriér i interiér si mohou zájemci o pasivní bydlení prohlédnout už nyní v centru vzorových domů Blaue Lagune u Vídně, kde byl nový vzorový pasivní dům ELK Bungalov 146 slavnostně otevřen v červnu letošního roku. Jde vůbec o první vzorový pasivní dům typu bungalov od společnosti ELK.

 
Nový KUBIS 77 – ideální nízkoenergetický dům pro rodinu s dětmi

Nový KUBIS 77 – ideální nízkoenergetický dům pro rodinu s dětmi

Tradiční dodavatel nízkoenergetických dřevostaveb RD Rýmařov představil na veletrhu FOR ARCH svou poslední novinku – rodinný dům KUBIS 77. Dům bez pochyby nadchne všechny, kteří v bydlení preferují jednoduchost a praktičnost.

 
Tak trochu jiný bungalov - rodinný dům PINE firmy Hoffmann

Tak trochu jiný bungalov - rodinný dům PINE firmy Hoffmann

Jedním z typových domů ve firemní nabídce je i bungalov s názvem PINE. Tento dům svojí nekonvenční podobou připomínající tvar písmena T, plochou střechou s atikou a přesahem střechy nad obývacím pokojem, tvořícím současně i potřebné zastínění terasy, navazuje na tradice funkcionalistických domů.

 
Rýmařovské domy se staví už 50 let

Rýmařovské domy se staví už 50 let

V dřevostavbách RD Rýmařov bydlí tisíce rodin nejen v České republice, ale i v dalších zemích Evropy. Na počátku výroby stála západoněmecká technologie firmy OKAL, na jejímž základě vznikl rodinný patrový dům s označením 117. Dům se stal hitem mezi stavebníky a díky jeho oblibě a nadčasovosti přežila stosedmnáctka dodnes.

 

Zpět na předchozí stránku

Reklama

Náš tip

Sprchové dveře do niky sleva až 10 %

Hledáte kvalitní sprchové dveře do niky za rozumnou cenu? Podívejte se na naši širokou nabídku sprchových dveří. Pantové, jednokřídlé, dvoukřídlé, nebo posuvné s pojezdovými kolečky. Sprchové dveře i pro atypické stavební otvory od rozměru 65 cm - 153 cm.

 

Kvalitní slunečníky s osvětlením

Velmi oblíbené slunečníky HOOK o průměru 3 m s nastavitelným sklonem stínění. Dodáván včetně 4 ks závaží. Možno i LED osvětlení.

 

Přírodní životabudič pro všechny rostliny

Algahumin je přírodní růstový stimulátor vyrobený z rašeliny a mořské řasy. Díky rašelině je obohacený o huminové látky, které usnadní a zefektivní příjem živin rostlinou, a díky mořské řase dostanou rostliny i část výživy. Je vhodný pro všechny rostliny jak doma, tak na balkóně i na zahradě.

 

Chytrá trouba 18v1 SOGO SS-10495

Chytrá trouba 18 v 1 = horkovzdušné fritování, pečení, sušení, grilování, rožnění, pizza, zapékání, opékání, ohřívání, brojlování, špízy a další. 18 přednastavených programů.

 

Klimatizace za akční cenu

Nabízíme mimořádnou cenovou akci na klimatizaci do bytu nebo kanceláře jen za 15 100 Kč s DPH. Doprava ZDARMA po celé ČR. Omezené množství sestav!

 

Plastové rýhované desky z „Traplastu“

Taky nechcete, aby vám podlaha terasy shnila? Tak použijte terasovou rýhovanou desku z materiálu Traplast™. sluší jí to i na balkonech, restauračních zahrádkách, přístavních molech, kolem bazénů.

 

Reklama

Firmy z oboru

VELOX - HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim

Pasivní i nízkoenergetické domy systémem VELOX. Dodávka systému VELOX na víc než 2000 staveb. Vlastní katalog typových domů i individuální projekty.

HK-DŘESTAV - DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

Kvalitní nízkoenergetické rodinné domy ze dřeva, montované domy, chaty a další stavby. Stavíme po celé ČR.

ENERGY DOMY - MODERNÍ DOMY Z DURISOLU

Zateplené tvárnice DURISOL mají řadu předností. Domy stavěné z tohoto systému jsou navíc moderní, promyšlené do posledního detailu a krásné.

Nejčtenější z této rubriky

Ploty pro firmy aneb jak mít firmu ještě hezčí

Ploty pro firmy aneb jak mít firmu ještě hezčí

Exteriér vaší společnosti působí omšelým dojmem? Cítíte, že potřebuje změnu? A už jste přemýšleli o plotu? Ploty můžou plnit nejen funkci ochrannou, ale také estetickou. Stačí si jen vybrat ten správný typ a dům i pozemky vaší společnosti v momentě získají novou tvář.

 

Bezúdržbové ploty - plast, hliník nebo beton nepotřebují vaší péči

Bezúdržbové ploty - plast, hliník nebo beton nepotřebují vaší péči

Chystáte se oplotit dům či zahradu? Chcete ve volném čase více lenošit a nestarat se o životnost plotu? Pak jsou bezúdržbové ploty tím pravým řešením pro vás. Ať už si vyberete kompozitní, plastové či betonové, jejich životnost je garantována bez zásahu lidské ruky. Stačí je občas umýt a jsou jako nové.

 

Rodinný dům 4+kk do 2 milionů včetně základové desky a dopravy

Rodinný dům 4+kk do 2 milionů včetně základové desky a dopravy

Stavební firma HP doma přišla po mnohaleté zkušenosti s výstavbou nízkoenergetických domů s konceptem, který nadchl především investory. Bungalov HP90 s dispozicí 4+kk je navržen tak, aby splňoval požadavky na pohodlné bydlení 4 členné rodiny.

 

Co obnáší bydlení v mobilheimu aneb mobilní dům místo chaty

Co obnáší bydlení v mobilheimu aneb mobilní dům místo chaty

Mobilheim, někdy označovaný jako mobilhome, je stručně řečeno druh bydlení, jenž umožňuje cestování z místa na místo. Tzv. mobilní domy se začaly rozmáhat již v 70. letech 20. století ve Spojených státech amerických, kdy se lidé museli často stěhovat za prací. V prvopočátcích se jednalo o obyčejné karavany s jednou obytnou místností. Postupem času se jejich velikost začala výrazně zvětšovat a vznikaly vícepokojové mobilní domy, jak je známe dnes.

 

Dřevěné ploty

Dřevěné ploty

Ploty stavějí lidé už odedávna – jakmile začali „vlastnit“ půdu, přišla potřeba svůj majetek ohradit, ať už z jakýchkoliv pohnutek. I dnes je zvykem své pozemky oplocovat. Plot může mít více funkcí – pouhé symbolické vyznačení pozemku, ochranu před vstupem zvířat či lidí, ochranu soukromí před zvědavými zraky…

 

Septik, jímka, žumpa nebo ČOV - jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Septik, jímka, žumpa nebo ČOV - jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Když k našemu domu, chatě či chalupě nedosahuje kanalizace, musíme vymyslet náhradní řešení, jak naložit s odpadními vodami. Nabízí se možnost vybudování septiku, jímky nebo čistírny odpadních vod. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a který způsob likvidace odpadních vod je nejvhodnější? Jednoznačná odpověď na tuto otázku bohužel neexistuje.

 

Projekty rodinných domů pro moderní a ekonomické bydlení

Projekty rodinných domů pro moderní a ekonomické bydlení

Hledáte moderní a úsporné bydlení z tradičních materiálů, které by bylo dostupné v rozumné cenové hladině? V dnešní době nic jednoduchého, ale pokud se se svými požadavky obrátíte na firmu PROwi, může se z vašeho snu stát realita. Cesta k novému a lepšímu bydlení začíná výběrem toho správného domu – a že je u firmy PROwi z čeho vybírat!

 

Plůtky nejen do zahrádky

Plůtky nejen do zahrádky

Chodíte kolem zahrad okolních domů a obdivujete jejich květinové záhony a malé stromky? Vy si to nemůžete dovolit kvůli svému psovi či dětem? Omyl. Prozradíme vám, jak i přes to mít krásnou zahradu s pomocí plůtků.

 

Další z této rubriky

Dřevěné ploty

Dřevěné ploty

Ploty stavějí lidé už odedávna – jakmile začali „vlastnit“ půdu, přišla potřeba svůj majetek ohradit, ať už z jakýchkoliv pohnutek. I dnes je zvykem své pozemky oplocovat. Plot může mít více funkcí – pouhé symbolické vyznačení pozemku, ochranu před vstupem zvířat či lidí, ochranu soukromí před zvědavými zraky…

 

Septik nebo jímka? Zjistěte, jaká čistička odpadních vod pro vás bude vhodnější

Septik nebo jímka? Zjistěte, jaká čistička odpadních vod pro vás bude vhodnější

Pokud u svého domu řešíte, jak naložit s odpadními vodami, a přemýšlíte, jestli je lepším řešením jímka nebo septik, přijde vám vhod následující článek. Dozvíte se v něm, jak septik a jímka fungují a jaké jsou konkrétní výhody a nevýhody jednotlivých nádrží.

 

Bydlení čtenářů - rodinný dům s ustupujícími pokoji v Ostravě

Bydlení čtenářů - rodinný dům s ustupujícími pokoji v Ostravě

Novostavba rodinného domu v Ostravě - Radvanicích zaujme na první pohled svých architektonickým řešením. Odpočinkovou část domu tvoří tři kostky - postupně ustupující pokoje.

 

Nakupujte výrobky LOMAX a vyhrajte nové BMW

Nakupujte výrobky LOMAX a vyhrajte nové BMW

Neslouží vám již stávající vrata od garáže? Zateplili jste fasádu, vyměnili okna, ale stále si nejste jisti, zda jste pro zateplení udělali maximum? Máte zrekonstruovaný dům, okrasnou zahradu, ale celkový dojem kazí plot? Pokud jste si některou z těchto otázek položili, tak zcela jistě uvažujete o koupi nového výrobku. Nyní můžete získat své peníze za nákup zpět nebo vyhrát nový vůz BMW.

 

Moderní architektura ve světě XII. - Opera v Sydney

Moderní architektura ve světě XII. - Opera v Sydney

Symbolem australského Sydney se před zhruba 35 lety stala budova opery. Monumentální stavbu připomínající podle nadšenců vzlétající labuť, obří plachetnici či shluk lastur a podle kritiků souložící želvy nebo rozhádané jeptišky, která do letošního 7. července bojovala s dvacítkou dalších staveb o titul jednoho ze sedmi novodobých divů světa, provází zajímavá a strastiplná historie jejího zrození.

 

Jak vybrat garážová vrata? Důležitý je typ i kvalitní materiál

Jak vybrat garážová vrata? Důležitý je typ i kvalitní materiál

Praktická a bytelná vrata dělají garáž garáží. Měla by k domu padnout vzhledově, a hlavně by měla dokonale uchránit to, co je uvnitř. V garáži totiž bývá kromě auta i plno dalších cenných věcí, například zahradní technika, sportovní vybavení a podobně. Vybrat si ta správná ale není úplně jednoduché. Existuje totiž hned několik typů vrat s odlišnými způsoby otevírání i ovládání. Z čeho lze vybírat a kam se která vrata hodí?

 

Program ZLATÉ RUČIČKY

Program ZLATÉ RUČIČKY

Ekonomické stavby přinesly na český trh další ze svých programů. Programem ZLATÉ RUČIČKY přinášíme v Ekonomických stavbách službu klientům, kteří chtějí na svém domě část prací realizovat sami. Bližším zkoumáním je však zřejmé, že programu bude užitečný i ostatním klientům.

 

Moderní architektura XVII. - Sazka Arena

Moderní architektura XVII. - Sazka Arena

Velmi sledovaným objektem moderní architektury se stala před nedávnem víceúčelová hala Sazka Arena. Objekt vznikal od září 2002 do března 2004 na rozhraní pražských Vysočan a Libně v lokalitě bývalé ČKD Lokomotivka, a to zejména kvůli loňskému hokejovému šampionátu.

 

Partnerské weby

Reklama

Další zajímavé magazíny ...

Světadíly.cz

Světadíly

Portál do světa cestování. Každý den nové články, tipy na cesty, recenze, fotografie. Nabídka zájezdů a ubytování po cecelém světě

TureckoDovolená.eu

Dovolená v Turecku

Poznejte barvy a krásy Turecka s naším průvodcem pro cestovatele.

GolfovýMagazín.cz

Golfový magazín

Online golfové statistiky, rady a tipy pro zlepšení hry, objevte s námi kouzlo golfu!

Rudé-Moře.com

Rudé moře

Vše o rudém moři, fauna a flóra, oblíbená letoviska a potápěčské lokality.

ŘeckoZájezdy.cz

Řecko zájezdy

Stránky zaměřené na Řecko a řecké ostrovy. Zajímavé tipy a informace pro cestovatele.

Mapa webu | nastavit jako domovskou stránku

© Bydlení pro každého  |  webdesign a programování: weto.cz webdesign
TOPlist RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom